Административни услуги

    Административните услуги се извършват от младши експерт „Административно обслужване“ всеки делничен ден при следното работно време:
    9.00 – 12.30 часа
    13.00 – 17.30 часа
    в Централния

1.   Издаване на разрешение за добиване и транспортиране на дървесина за местното население
2.   Издаване на разрешение за паша.
3.   Издаване на разрешение за събиране на гъби.
4    Издаване на разрешение за сенокос.
5.   Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели.
6.   Издаване на разрешение за събиране на плодове с изключение на такива от лечебни растения.
7.   Предоставяне на достъп до обществена информация
8.   Издаване на удостоверение за  осигурителен доход (УП-2)
9.   Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост

Харта на клиента.

Вътрешните правила за достъп до обществена информация

Вътрешните правила за административно обслужване

 

 

    Процедурата по извършване на административната услуга, необходимите образци и формуляри можете да изтеглите като кликнете върху съответния режим.

Заявленията за извършване на посочените по-горе административни услуги се подават в офиса на Д”НП Пирин” в гр. Банско, ул.”България” №4, тел. 0749/8 82 04, всеки делничен ден при следното работно време:
9.00-12.30 часа и 13.00 -17.30 часа

Заявленията за издаване на разрешение за добиване и транспортиране на дървесина за местното население се подават само в офисите на съответните паркови участъци:


ПУ ”Вихрен” – гр. Банско, ул.“Пирин“ №108, тел.: 0899 866 402
ПУ  ”Баюви дупки ” – гр. Разлог , пл.“15.IX.1903″ №12,  тел.: 0898 866 404
ПУ  ” Каменица” и „Трите реки“– гр. Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26, тел.: 0884484846
ПУ ”Синаница” – гр. Кресна, ул. „Македония“ № 194 , тел.: 0898 866 430
ПУ ”Безбог” – гр. Добринище, ул. „Търговска“ № 41 , тел.: 0898 866 410