Административни услуги

1.   Издаване на разрешение за добиване и транспортиране на дървесина за местното население
2.   Издаване на разрешение за паша.
3.   Издаване на разрешение за събиране на гъби.
4    Издаване на разрешение за сенокос.
5.   Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели.
6.   Издаване на разрешение за събиране на плодове с изключение на такива от лечебни растения.
7.   Предоставяне на достъп до обществена информация
8.   Издаване на удостоверение за  осигурителен доход (УП-2)
9.   Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост

Харта на клиента.

Вътрешни правила за достъпа до обществена информация в Дирекция “Национален парк Пирин“

Вътрешните правила за административно обслужване

Доклад за  оценка на удовлетвореността на потребителите от АО за 2022 година

 

Заявленията за извършване на посочените по-горе административни услуги могат да бъдат подадени по един от следните начини:

– в централната сграда на Дирекция ”Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул.”България” №4, тел. 0749/8 82 04

–  в най-близкия и удобен за Вас офис на парков участък(ПУ):

ПУ ”Вихрен” – гр. Банско, ул.“Пирин“ №108, тел.: 0899 866 402

ПУ  ”Баюви дупки ” – гр. Разлог , пл.“15.IX.1903″ №12,  тел.: 0898 866 404

ПУ  ” Каменица” и „Трите реки“– гр. Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26, тел.: 0884484846

ПУ ”Синаница” – гр. Кресна, ул. „Македония“ № 194 , тел.: 0898 866 430

ПУ ”Безбог” – гр. Добринище, ул. „Търговска“ № 41 , тел.: 0898 866 410

  • – чрез лицензиран пощенски оператор;
  • – по електронен път, при електронно подписано заявление, на посочен е-mail адрес: dnp@pirin.bg