Обекти за подслон

На добре подбрани места на територията на „Национален парк Пирин“ и около него са разположени туристически обекти за настаняване от типа „хижа/заслон“. Общото състояние (техническо, хигиенно) на хижите в парка е задоволително.
Предлаганите в тях условия, като цяло, са на ниско ниво с малки изключения за разлика от услугите, които са на по-високо ниво, благодарение на персонала. Настаняването на туристите се извършва в помещения от 2 до 10 и повече легла. Отоплението се извършва по различни начини (парно, печки на дърва и електрически печки). Част от тях имат собствени електрически генератори, други са електрифицирани.
В границите на парка има множество оформени кътове за краткотраен отдих, подходящо подбрани и разпределени по паркови участъци. Те представляват предимно маса с пейки, групирани (на места от 1 – 4 бр.) по няколко. На част от кътовете за отдих има иззидано огнище. Общият брой на тези кътове, попадащи в границите на парка са над 80 бр.

 

Хижа „Бъндерица“

Новата хижа е масивна триетажна сграда с капацитет 95 места, в стаи с по 2, 3 и 4 легла и общи спални помещения от 7 до 13 легла.
Разположена е на левия бряг на р. Бъндерица, на 1810 м. н.в. Санитарните възли са външни и вътрешни. Хижата е електрифицирана локално с динамо от р. Бъндерица, а отоплението е централно. На първия етаж има ресторант, а на разположение на туристите има телевизор и забавни игри.
В района на хижата целогодишно се ползват зидани бунгала, които са електрифицирани, с общ капацитет 30 места, с по три легла във всяко. Санитарните възли са външни.
В отделна сграда се намира бюфетът, който предлага напитки, дребни стоки, сувенири и др.
Съседни туристически обекти:
• „Байкушева мура“ – 0:10 ч.
• пещерата „Хана“ – 0:15 ч.
• вр. „Вихрен“ – 2:30 ч.
• х. „Вихрен“ – 0:30 ч. по маркирана пътека или 2 км. по асфалтово шосе
• заслон „Казана“ – 1:30 ч.
• вр. „Кутело“ – 3:00 ч.
• долна лифтова станция в м. „Шилигарника“ – 1:00 ч. пеша.
Изходно място: гр. Банско – 14 км. по асфалтово шосе или 4:00 ч. пешеходен преход по маркирана пътека.

 

Къмпинг „Бъндерица“


Разположен е на голяма поляна край левия бряг на р. Бъндерица на 1800 м. н.в. Теренът представлява две затревени тераси с капацитет около 60 палатки. Не е електрифициран, водоснабден е с вода за битови нужди. Има изградени санитарни възли, без баня. Ползват се ресторантът и бюфетът към х. „Бъндерица“. Има подходящо устроен паркинг.
Съседни туристически обекти:
• х. „Бъндерица“ – 100 м.
• х. „Вихрен“ – 0:25 ч. по маркирана пътека, 2 км. по асфалтов път или 4:00 ч. пешеходен преход по маркирана пътека.
Изходно място: гр. Банско – 14 км. по асфалтово шосе или 4:00 ч. пешеходен преход по маркирана пътека.

 

Хижа „Вихрен“

Разположена е на левия бряг на река Бъндерица, на 1950 м.н.в. и е пункт от европейския маршрут „Е-4“- червена маркировка.
Представлява комплекс от две масивни двуетажни сгради и бунгала с общ капацитет 196 места. Местата в сградите са в общи стаи с по 5, 7 и повече легла, а две от стаите са с нари. Бунгалата са с по 3 и 4 легла. В пристройката до основната сграда е ресторантът и столовата, който предлага напитки, хранителни продукти, дребни стоки и сувенири. Санитарните възли и бани са външни. Хижата е електрифицирана и водоснабдена. Отоплението в хижата е с печки на твърдо гориво. Бунгалата са неотопляеми. Има подходящо устроен паркинг.
Хижата се стопанисва от няколко собственика.
Съседни туристически обекти:
• вр. „Вихрен“ – 2:30 ч.
• „Кончето“ през „Казаните“ – 3:30 ч.
• „Тодорин връх“ – 3:00 ч.
• „Рибно–Бъндеришко“ езеро – 0:50 ч.
• ез. „Окото“ – 0:15 ч.
• х. „Синаница“ – 4:00 ч.
• х. „Бъндерица“ – 0:30 ч. (2 км. по асфалтово шосе)
• х. „Яне Сандански“ – 5:30 ч.
• х. „Каменица“ – 6:00 ч.
• з. „Тевно езеро“ – 6:30 ч.
• х. „Демяница“ – 4:30 ч.
• х. „Яворов“ – 9:00 ч.
Изходно място: гр. Банско – 14 км. по асфалтово шосе или 4:00 ч. пешеходен преход по маркирана пътека.

 

Хижа „Демяница“

Разположена е на водослива на реките Стражишка, Валявишка и Василашка, сред вековна иглолистна гора на 1895 м.н.в.
Сградата е масивна, на два етажа и мансарда. Разполага с пет стаи с по 5, 8 и повече легла и 12 стаи на нари. На мансардния етаж има 70 места на дървени нари, а в отделна сграда – 50 места на пружинени нари. В бунгала има 40 места, в стаи с по 3 и 4 легла. Общият капацитет е 217 места.
При необходимост през лятото се разкриват допълнително места в палатки. На първия етаж се намира ресторантът (сезонен), а в отделна постройка е туристическата кухня и столова. Санитарните възли са външни. Хижата е електрифицирана от агрегат и ВЕЦ и е водоснабдена, отоплението е с печки на твърдо гориво.
Съседни туристически обекти:
• х. „Вихрен“ – 4:30 ч.
• х. „Яне Сандански“ – 5:30 ч.
• х. „Каменица“ – 5:40 ч.
• заслон „Тевно езеро“ – 3:00 ч.
• х. „Пирин“ – 5:30 ч.
• х. „Безбог“ – 5:00 ч. (пътеките са маркирани)
Изходно място: гр. Банско – 4:00 ч. пешеходен преход по маркирана пътека.

 

Заслон „Тевно езеро“


Намира се близо до източния край на „Тевно езеро“, на 2512 м.н.в.
Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 30 места, на дървени нари, разположени на втория мансарден етаж, но при необходимост дава допълнителен подслон и в столовата. Електрифициран е с агрегат, вода за пиене – от извор на 50 м. зад заслона, вода за тоалетни нужди – на отока на езерото, санитарните възли са външни, бани няма. Отворен е целогодишно, обслужва се от персонал само през летния сезон.
Съседни туристически обекти:
• „Кралевдворски циркус“ – 1:30 ч.
• „Попово езеро“ – 2:00 ч.
• „Самодивски връх“ („Дженгал“) – 1:20 ч.
• вр. „Момин двор“ – 0:40 ч.
• вр. „Каменица“ – 3:00 ч. (пътеките не са маркирани)
• „Митрово езеро“ –1:10 ч. (помаркирана пътека за х. „Пирин“)
• „Превалски езера“ –1:10 ч. (по маркирана пътека за х. „Демяница“)
• х. „Демяница“ – 2:30 ч.
• х. „Вихрен“ – 6:30 ч.
• х. „Каменица“ – 3:00 ч.
• х. „Яне Сандански“ – 4:00 ч.
• х. „Пирин“ – 2:30 ч.
• х. „Безбог“ – 4:20 ч. (пътеките са маркирани).
Заслонът е пункт от европейския маршрут „Е-4“.
Изходно място: гр. Банско – 7:00 ч. пешеходен преход по маркирана пътека.

 

Заслон „Казана“


Разположен е на скалния праг, разделящ циркусите „Голям казан“ и „Малък казан“, на 2445м.н.в. Представлява дървена барака с метална конструкция. Не е електрифициран и водоснабден, без санитарни възли. Има нари за 4-5 души. Нощуването е допустимо само при наложителни случаи.
Съседни туристически обекти:
• заслон „Кончето“ – 2:30 ч.
• вр. „Кутело“ – 1:30 ч.
• вр. „Вихрен“ – 1:50 ч.
• х. „Бъндерица“ – 1:30 ч.

 

Хижа „П. К. Яворов“


Разположена е в м. „Поляните“ в долината на р. Разложки суходол на 1740 м.н.в.
Хижа „Яворов” разполага със 70 места – шест двойни стаи със собствен санитарен възел и сателитна телевизия, един апартамент, четири тройни стаи без санитарен възел и общи стаи. В хижата има постоянно топла вода, отоплява се с централно парно. Хижата работи целогодишно, а към нея има и ресторант предлагащ топли готвени ястия, салати и скара.
Ремонтираната и обновена през 2012 година стара хижа ,,Яворов“ разполага с 21 легла, разпределени в една стая с 5 легла,една стая с 4 легла и 2 стаи с по 6 легла. Хижата разполага с туристическа кухня и столова, в която туристите могат да приготвят собствена храна. Към хижата има голямо барбекю, което е предпочитано място за самостоятелни групови прояви от туристите. Хижата работи целогодишно.
Съседни туристически обекти:
• „Хайдушка чешма“ – 0:40 ч.
• „Яворова поляна“ – 0:50 ч.
• вр. „Окаден“ – 1:30 ч.
• „Стъпалата” – 2:00 ч.
• х. „Вихрен“ – 9:00 ч.
• х. „Бъндерица“ – 8:00 ч.
• заслон „Кончето“ – 4:30 ч.
• х. „Предел“ – 5:30 ч.
Хижа „Яворов“ е пункт от европейския маршрут „Е-4“.
Изходно място: гр. Разлог – 4:00 ч. пеша по асфалтов път или маркирана пътека, с автомобилен превоз – 7 км. асфалтов път до м. „Бетоловото“ и още 9 км. горски път за коли с висока проходимост.

 

Заслон „Кончето“


Разположен е на главното било югоизточно от вр. „Баюви дупки“ на 2760 м.н.в.
Заслонът разполага със спално помещение и предверие, като в екстремни условия в него ще могат да спят в легнало положение 12-13 души. Заслонът не е водоснабден и електрифициран, няма санитарни възли. Нощуването е допустимо само при наложителни случаи.
Съседни туристически обекти:
• х. „Яворов“ – 4:30 ч.
• заслон „Казана“ – 2:30 ч.
• х. „Бъндерица“ – 4:00 ч.
• вр. „Кутело“ – 1:00 ч.
• вр. „Вихрен“ – 2:40 ч.
• х. „Вихрен“ – 4:40 ч. (през вр. „Вихрен“), респ. 4:30 ч. (през „Казана“).
Пътеките са маркирани. Заслонът е пункт от европейския маршрут „Е-4“.

 

Хижа „Безбог“


Разположена е край северната част на „Безбожко езеро“ на 2240 м.н.в.
Сградата е масивна, пететажна с капацитет на легловата база 102 места + 6 допълнителни легла в апартаментите. Стаите са с различен стандарт: със санитарен възел в стаята, със санитарен възел на етажа и туристическа спалня.
Към хижата има столова с винаги топло меню, кафе, чай и др.
Хижата е електрифицирана, водоснабдена и с локално парно отопление. Има ресторант, кафе – аперитив, лавка за дребни стоки, занималня, видео уредба, телевизор, ски гардероб. В околностите на хижата има спортна площадка, ски писта, съоръжена с два ски влека, пейки и чешма.
За обслужване на туристите в масивната едноетажна сграда има туристическа кухня и столова. В същата сграда през лятото се разкриват допълнително 20 легла в общи спални помещения.
Съседни туристически обекти:
• „Кременски езера“ – 2:30 ч.
• вр. „Безбог“ – 1:30 ч.
• заслон „Тевно езеро“ (през „Кралевдворския циркус“) – 3:40 ч.
• „Попово езеро“ (по маркирана пътека за х. „Пирин“) – 1:15 ч.
• х. „Пирин“ – 5:30 ч.
• заслон „Тевно езеро“ (през „Железни врата“) – 4:20 ч.
• х. „Демяница“ – 4:15 ч. (пътеките са маркирани).
Изходно място: х. „Гоце Делчев“ – 2:30 ч. пешеходен преход по маркирана пътека (28 мин. с лифт).

 

Хижа „Пирин“

Разположена е в м. „Трите реки“ на 1640 м.н.в. Сградата е масивна, триетажна, с капацитет 80 места, в стаи с по четири и шест легла и общи спални помещения с пружинени нари. Има 2 бр. санитарни възли в сградата и 6 бр. външни, външна баня и умивалня. През лятото се разкриват допълнително 20 – 30 места в палатки.
Хижата е водоснабдена и електрифицирана от агрегат и ВЕЦ, отоплението е с печки на твърдо гориво, разполага с туристическа кухня и столова. На около 150 м. от хижата има ресторант (сезонен), в който се сервира топла храна и се продават хранителни продукти.
Съседни туристически обекти:
• х. „Малина“ – 1:45 ч.
• х. „Попови ливади“ – 7:00 ч.
• х. „Безбог“ – 6:00 ч.
• заслон „Тевно езеро“ – 4:00 ч.
• х. „Демяница“ – 6:30 ч. – 7:00 ч.
• х. „Каменица“ – 5:00 ч. (през м. „Солището“), респ. 5:30 ч. през превала между върховете „Куклите“ и „Зъбът“
• „Роженски манастир“ – 4:30 ч.
• тур. спалня „Рожен“ – 5:00 ч.
• гр. Мелник – 5:15 ч.
Хижата е пункт от европейския маршрут „Е-4“.
Изходно място: гр. Мелник – 6:00 ч пешеходен преход по маркирана пътека, с автомобилен транспорт до м. „Лопово“ – 28 км. по черен път и оттам още 1:15 ч. пеш, с. Пирин – 18 км. по шосе, от които 13 км. – по асфалт.

 

 

Хижа „Каменица“ („Беговица“)

 

Разположена е на левия бряг на река Козя (Беговишка), на 1800 м.н.в.
Представлява масивна триетажна сграда и един мансарден етаж с капацитет 100 места в стаи с по 2, 4, 7 и 8 легла, общи спални помещения и един апартамент. Санитарните възли са етажни, като 8 от стаите има самостоятелна баня и тоалетна. През летния сезон се разкриват допълнително места за палатки. Има обозначен терен за паркинг.
Хижата е водоснабдена, електрифицирана, отоплението е с локално парно на твърдо гориво. В приземния етаж е банята и оборудвана туристическа кухня и столова. На първия етаж е ресторантът, който работи целогодишно и лавка предлагаща хранителни продукти, сувенири и дребни промишлени стоки.
На разположение на туристите има забавни игри, телевизор, игрище.
Съседни туристически обекти:
• вр. „Куклите“ – 2:10 ч.
• вр. „Зъба“ – 2:50 ч.
• вр. „Яловарника“ – 3:50 ч.
• „Маленкото езеро“ – 4:35 ч. (пътеките не са маркирани)
• вр. „Каменица“ – 2:30 ч. (пътеката е маркирана до „Кози“ („Беговишки“) превал)
• х. „Пирин“ – 5:00 ч. (през м. „Солището“), респ. 5:30 ч. през превала между върховете „Куклите“ и „Зъба“, „Кукленското езеро“ – 2:00 ч.
• заслон „Тевно езеро“ – 3:30 ч.
• х. „Вихрен“ – 7:00ч., х. „Синаница“ – 6:30 ч.
• х. „Яне Сандански“ – 1:30 ч.
• х. „Безбог“ – 7:30 ч. (пътеките са маркирани)
Изходно място: гр. Сандански – 29 км. по шосе, от които 21 км. по асфалт през м. „Попина лъка“ и „Черковното“ („Туричка черква“).

Заслон „Спано поле“


Разположен е в циркуса „Малко Спано поле“ на 2050 м.н.в.
Заслонът разполага с 10 едноетажни дървени бунгала с по две легла. Санитарните възли са външни. Бунгалата са електрифицирани от агрегат. Ползва се през летния сезон.
Съседни туристически обекти:
• х. „Вихрен“ – 3:30 ч.
• х. „Каменица“ – 3:30 ч.
• х. „Яне Сандански4 – 1:30 ч.
• х. „Синаница“ – 1:30 ч. (пътеките са маркирани).
Изходно място: гр. Сандански – 18 км. по асфалтово шосе до м. „Попина лъка“ и оттам 3:00 ч. пеша по маркирана пътека.

Хижа „Синаница“


Разположена е на 100 м. североизточно от „Синанишкото езеро“ и на 2200 м.н.в.
Сградата е масивна двуетажна с капацитет 34 места, разположени в стаи с по 9, 10 и 15 двуетажни легла, но при необходимост се разкриват допълнително места и в столовата.
Хижата е водоснабдена, не е електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво. На първия етаж е туристическата столова и кухня, оборудвана с кухненски инвентар, печка и мивка.
Съседни туристически обекти:
• „Георгийски циркус“ – 2:30 ч. (пътеката не е маркирана),
• върховете „Синаница“ и „Момин връх“ – 1:30 ч. – 2:00 ч. (пътеката до х. „Синаница“ е маркирана),
• циркус „голямо Спано поле“ – 1:30 ч.
• х. „Вихрен“ – 4:00 ч.
• х. „Каменица“ – 5:00 ч.
• х. „Яне Сандански“ – 4:00 ч. (пътеките са маркирани).
Изходно място: гр. Кресна – 24 км. черен път до м. „Пещерата“ и още 3:00 ч. по маркирана пътека.

 

Хижа „Загаза“


Хижа „Загаза“ се намира в м. „Загаза“ на 1 400 м. н. в. Разполага с капацитет от 63 места, в стаи от 4 до 10 легла, вътрешни санитарни възли иресторант. Отоплението е централно.
Изходно място за хижата е гр. Кресна, 28 км. горски път.
Съседни туристически обекти :
• х. „Яворов“ – 6 км.
• х. „Синаница“ – 4 ч.
• х. „Вихрен“ п/з „Вихренски превал“ – 6 ч.

 

Хотел „Тодорка“


Сградата е масивна с капацитет 45 легла и външни санитарни възли. Осветлението е централно, водоснабдена е и има локално парно на течно гориво. В момента хотела не функционира.

Почивна база на РУГ

Масивна сграда. Осветлението е централно, включено към електропреносната мрежа.
Към настоящия момент базата не работи.

 

Общинска почивна база – м. „Икрище”

Вилата разполага с 15 легла и 5 бр. санитарни възли. Осветлението е централно, включено към електропреносната мрежа. Водоснабдена е и има локално парно на твърдо гориво. Вилата разполага с кухня, с 50 места.

База „Академика“

В момента базата не работи.

 

Хотел „Сикрет“

Масивна сграда с 70 легла и 30 бр. санитари възли. Осветлението е централно,включено към електропреносната мрежа. Водоснабдена е с локален водоизточник и локално парно на твърдо гориво. Хотелът разполага с ресторант и ски бар с капацитет 100 човека.

Хотел „Тофана“

Масивна сграда с капацитет 40 места и 22 бр. санитарни възли. Осветлението е централно, включено към електропреносната мрежа. Локален водопровод и локално парно с котел на пелети. Кухнята и ресторанта са с капацитет 40 места.

 

ПУЦ Банско – В и К

Три сгради с капацитет 24 места и 6 бр. санитарни възли. Осветлението е централно, включено към електропреносната мрежа. Локален водопровод, локално парно на течно гориво и електроуреди. Хижата разполага с кухня и столова за 20 човека.

Хотел „Катерина“


Хотелът разполага с 70 места за настаняване и 41 бр. санитарни възли, разположени в стаите за посетители и общите помещения.Осветлението е централно, включено към електропреносната мрежа. Хотелът е водоснабден от каптаж с решение за водоползване. Отоплението е локално на твърдо гориво и електроуреди. Кухня и ресторант с 2 зали, с капацитет до 70 човека, като към ресторанта има лятна градина – 20 места.

 

Почивна база – „ВМРО“

Към момента базата не работи.

 

Хотел „Бистрица“

Към момента базата не работи.

 

„Трите реки“

Сградата разполага с 19 легла, външна баня и тоалетна. Осветлението и водопровода са локални, а отоплението е на твърдо гориво.

 

Заслон „Корнишки езера“

Масивна постройка с капацитет 6-8 места за настаняване, без санитарен възел. Отоплението е на печка с твърдо гориво. Заслонът има локално соларно осветление, а в близост има водоизточник.

Хижа „Предел“

Масивна сграда с капацитет 30 легла, самостоятелни санитарни възли и бани, локално отопление, туристическа столова, бюфет, лятна градина, паркинг. Хижата е пункт от Евромаршрут „Е-4“.
Изходен пункт: спирка Предел /на автобусни линии от Благоевград за Разлог, Банско и Гоце Делчев/ – 2 км. по асфалтово шосе / 0.30 ч./.
Съседни обекти:
• х. „Яворов“ /през м. Кулиното“ / – 6:30ч.
• х. „Чакалица“ / Рила / – 5:30 ч.
• х. „Македония“ / Рила / – 7:30 ч.
Хижите и заслоните на територията на парка не са инфраструктурни обекти на Дирекция „Национален Парк Пирин” и тя не носи отговорност за качеството и количеството на предлаганите услуги в тях.

Данните са взети от теренно проучване във връзка с актуализация на Плана за управление на „Национален парк „Пирин”, приет с Решение № 646/06.08.2004 г. на Министерския съвет (ДВ бр.73/2004 г.) .

Дирекция „Национален парк Пирин“ съветва:

– При планиране на пешеходни преходи следете прогнозата за времето.
– Бъдете добре екипирани /стабилни и надеждни обувки.
– Следвайте маркираните туристически маршрути.
– Винаги казвайте на някого маршрута, който сте избрали.
– Заредете батериите на мобилните си телефони.

Единен европейски номер за спешни повиквания – 112
1470 ( за абонати на А1 и Виваком )
0887 100 237
02 963 2000 – Централен Денонощен Пост на ПСС

Планината е красива през всички сезони – нека и се радваме разумно!