Регистър по ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – 2020 г.

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – 2021 г.

Регистър на декларациите по  чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ – 2022 г.

 

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ Име, презиме и фамилия

ЕГН

Месторабота Длъжност Забележка
1 27.02.2004 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 инж.Любомир Георгиев Тренчев ДНП „ПИРИН“ инспектор
2 01.03.2004 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Страхил Стефанов Христов ДНП „ПИРИН“ началник отдел
3 19.03.2004 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Магдалена Михаилова Колчагова ДНП „ПИРИН“ експерт
4 27.09.2004 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 инж.Елена Владимирова Топузова ДНП „ПИРИН“ експерт
5 23.08.2007 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 инж.Мартин Крумов Лазаров ДНП „ПИРИН“ началник отдел
6 01.10.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Павлина Николаева Доневичина ДНП „ПИРИН“ експерт
7 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Йордан Лазаров Чаушев ДНП „ПИРИН“ специалист
8 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Иван Кирилов Максимов ДНП „ПИРИН“ специалист
9 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Здравко Иванов Граматиков ДНП „ПИРИН“ специалист
10 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Александър Димитров Кехайов ДНП „ПИРИН“ специалист
11 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Владимир Костадинов Лечов ДНП „ПИРИН“ специалист
12 20.03.2008 г.

 

Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Иван Лазаров Кехайов

 

ДНП „ПИРИН“ специалист
13 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Елена Костадинова Сарафова ДНП „ПИРИН“ специалист
14 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Костадин Руменов Пидов ДНП „ПИРИН“ домакин
15 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Йорданка Михаилова Джамбазка ДНП „ПИРИН“ специалист
16 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Георги Костадинов Чепишев ДНП „ПИРИН“ специалист
17 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Мирчо Йорданов Василев ДНП „ПИРИН“ специалист
18 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Сергей Ангелов Ризов ДНП „ПИРИН“ специалист
19 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Любомир Георгиев Цигориин ДНП „ПИРИН“ специалист
20 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Георги Милчов Халев ДНП „ПИРИН“ специалист
21 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Боян Спасов Кошоев ДНП „ПИРИН“ специалист
22 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Митко Петров Кошов ДНП „ПИРИН“ специалист
23 20.03.2008 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Васил Николов Николов ДНП „ПИРИН“ специалист
24 23.03.2009 г.

 

Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Тодор Георгиев Георгиев

 

ДНП „ПИРИН“ специалист
25 23.03.2009 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Росен Иванов Ников ДНП „ПИРИН“ специалист
26 13.04.2009 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Костадин Николов Пиришанчин ДНП „ПИРИН“ специалист
27 14.05.2009 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Катя Георгиева Юнчова ДНП „ПИРИН“ сътрудник
28 06.04.2009 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 инж.Мариан Иванов Попадиин ДНП „ПИРИН“ инспектор
29 01.06.2011 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Даниела Крумова Бергова ДНП „ПИРИН“ началник отдел
30 01.04.2011 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Николай Благоев Пумпалов ДНП „ПИРИН“ специалист
31 05.04.2011 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Атанас Георгиев Шатев ДНП „ПИРИН“ специалист
32 01.04.2011 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Райка Георгиева Ламбрева ДНП „ПИРИН“ експерт
33 03.01.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Ина Иванова Сърбакова ДНП „ПИРИН“ експерт
34 03.01.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Иван Асенов Попов ДНП „ПИРИН“ специалист
35 23.01.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Илиан Димов Захов ДНП „ПИРИН“ специалист
36 04.06.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Петър Андонов Петров ДНП „ПИРИН“ инспектор
37 31.07.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Николина Асенова Ангелинина ДНП „ПИРИН“ експерт
38 22.10.2012 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Светъл Спандониев Джоров ДНП „ПИРИН“ специалист
39 13.02.2013 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Борислав Георгиев  Ташев ДНП „ПИРИН“ специалист
40 07.05.2013 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Надка Любенова Гълъбова ДНП „ПИРИН“ експерт
41 18.06.2014 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Лъчезар Атанасов Атанасов ДНП „ПИРИН“ специалист
42 18.06.2014 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Николай Димитров Хаджипопов ДНП „ПИРИН“ специалист
43 05.11.2015 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Гергана Иванова Чакърова ДНП „ПИРИН“ експерт
44 11.05.2016 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Димитър Юриев Козарев ДНП „ПИРИН“ специалист
45 03.08.2016 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Мирослав Георгиев Шумаров ДНП „ПИРИН“ експерт
46 18.08.2017 г. Декларация по чл.12, т.1 и Декларация по чл.12, т.2 Валентин Теофилов Стаменов ДНП „ПИРИН“ инспектор

2021 г.

Приложение №1 към чл. 10, ал.1
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ, ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, ЗА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ,  ЗА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ В ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“
№ по ред Трите име на лицето, подало декларацията Длъжност Вх. № и дата Вид на декларацията
Декларация за имущество и интереси/чл.35,ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ /
1 Елена Костадинова Сарафова главен специалист З-252/13.04.21 да
2 Гергана Иванова Чакърова старши експерт З-256/15.04.21 да
3 Надка Любенова Гълъбова главен експерт З-257/15.04.21 да
4 Петър Андонов Петров главен инспектор З-258/15.04.21 да
5 Ина Иванова Сърбакова главен експерт З-260/15.04.21 да
6 Радостина Христова Бухлева младши експерт З-261/15.04.21 да
7 Владимир Костадинов Лечов главен специалист З-262/16.04.21 да
8 Костадин Николов Пиришанчин главен специалист З-273/19.04.21 да
9 Любомир Георгиев Панев главен специалист З-272/19.04.21 да
10 Николай Димитров Хаджипопов старши специалист З-271/19.04.21 да
11 Александър Димитров Кехайов главен специалист З-270/19.04.21 да
12 Лъчезар Атанасов Атанасов старши специалист З-269/19.04.21 да
13 Иван Александров Кехайов главен специалист З-268/19.04.21 да
14 Мартин Крумов Лазаров директор дирекция З-277/20.04.21 да
15 Яница Николаева Дивизиева директор дирекция З-279/21.04.21 да
16 Йорданка Михаилова Джамбазка главен специалист З-293/29.04.21 да
17 Павлина Николаева Доневичина началник отдел З-295/29.04.21 да
18 Мариян Иванов Попадийн главен инспектор З-318/10.05.21 да
19 Митко Петров Кошов главен специалист З-314/10.05.21 да
20 Иван Кирилов Максимов главен специалист З-315/10.05.21 да
21 Боян Спасов Кошоев главен специалист З-316/10.05.21 да
22 Здравко Иванов Граматиков главен специалист З-317/10.05.21 да
23 Любомир Георгиев Тренчев главен инспектор З-323/10.05.21 да
24 Иван Асенов Попов главен специалист З-320/10.05.21 да
25 Георги Милчов Халев главен специалист З-321/10.05.21 да
26 Исмаил Мехмед Фетах главен специалист З-322/10.05.21 да
27 Магдалена Михаилова Колчагова главен експерт З-329/11.05.21 да
28 Георги Костадинов Чепишев главен специалист З-330/12.05.21 да
29 Тодор Георгиев Георгиев главен инспектор З-333/13.05.21 да
30 Борислав Георгиев Ташев старши специалист З-334/13.05.21 да
31 Атанас Георгиев Шатев старши специалист З-335/13.05.21 да
32 Росен Иванов Ников главен специалист З-336/13.05.21 да
33 Йордан Лазаров Чаушев главен специалист З-337/13.05.21 да
34 Райка Георгиева Ламбрева главен експерт З-340/14.05.21 да
35 Николина Асенова Ангелинина главен експерт З-338/14.05.21 да
36 Елена Владимирова Топузова началник отдел З-344/14.05.21 да
37 Стоян Славчов Михайлов специалист З-343/14.05.21 да
38 Мирчо Йорданов Василев главен специалист З-345/14.05.21 да
39 Сергей Ангелов Ризов главен специалист З-339/14.05.21 да
40 Димитър Ивайлов Коричков старши специалист З-341/14.05.21 да
41 Николай Благоев Пумпалов старши специалист З-352/19.05.21 да
42 Димитър Юриев Козарев старши специалист З-368/26.05.21 да

 

Приложение №2 към чл. 10, ал.4         

 

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО

                                             ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

 

име/презиме/фамилия длъжност

 

вид на декларацията
1. Николай Благоев Пумпалов* Старши специалист

 

по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

/ежегодна/

2. Димитър Юриев Козарев* Старши специалист

 

по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

/ежегодна/

 

Забележка:

(*) – лицето е подало ежегодна декларация след срока;

(**) – лицето е подало встъпителна декларация след срока;