Планове и бюджет

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2017 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2018 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2019 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2020 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2021 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2022 г.

Бюджет на Д“НП Пирин“ за 2023 г.

Бюджет на Д“НП Пирин“ за 2024 г.

 

 Отчет-агрегирани показатели по месеци за 2023г.

 

Бюджет      СЕС-КСФ      ДСД

 

Януари  

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември              Ноември                 Ноември

Декември            Декември                Декември

 

 

Тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на политиките и бюджетните програми за 2023 г.

 

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми към 30.06.2023 г.

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми към 30.09.2023 г.

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми към 31.12.2023 г.

 

Тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на политиките и бюджетните програми за 2024 г.

 

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми към 31.03.2024 г.

 

 Отчет-агрегирани показатели по месеци за 2024 г.

 

Бюджет    СЕС-КСФ    ДСД  СЕС-ДМП 

 

Януари                                       Януари

Февруари                                   Февруари

Март                                           Март

Април               Април                Април             Април