Издаване на разрешение за паша.

 От тук можете да „изтеглите“ Заявление за разрешително за паша на домашни животни
Тук можете да разгледате списъка на издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Пирин през 2017