Баюви дупки – джинджирица

   Резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ е създаден през 1934 г. с постановление № 1388 на МЗДИ, разширен със заповеди № 300 на МГОПС от 1976 г и № 976 на КОПС от 1980 г.

Площ 2873 ха.

През 1977 г. резерватът е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО – „Човек и биосфера”.

Разположен между върховете Пирин и Бански суходол, включвайки циркусите Баюви дупки, Разложки суходол, Каменитица, връх Окаден, Сегмен тепе, Даутов връх, м. Конярника и долината на Бяла река.

Съдържа изключително разнообразие, включващо около 500 вида висши растения, 55 ендемити, много видове, включени в Червената книга на Р.България и европейски и световни списъци.

        Режим и възможности:
В резервата се забраняват всякакви дейности с изключение на охрана, посещение с научна цел и преминаване по международния маршрут Е4 с водач и без отклоняване

       Поведение:
  Съобразяване с информационните табла за безопасност и поведение изискващо тишина и забрана за посегателство над растения, животни и птици.