Пирин

  Един различен свят …
Заради неповторимото биологично разнообразие и забележителните природни образувания на Пирин, правителството на Република България е определило над 40 000 хектара от планината за защитена територия – Национален парк „Пирин“

Това късче природа е безценно българско и световно богатство, включено в програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО.

Добре дошли в уебсайта на Дирекция на Национален парк „Пирин“!