Отчети

 

 

2022 г.

 

2012 г.
2013 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2014 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2015 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2016 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2017 г.

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

2018 г.
Финансов отчет към 31.12.2018 г.
2019 г.
Финансов отчет към 31.12.2019 г.
2020 г.
Финансов отчет към 31.03.2020 г.
Финансов отчет към 30.06.2020 г.
Финансов отчет към 30.09.2020 г.
Финансов отчет към 31.12.2020 г.
2021 г.
Финансов отчет към 31.03.2021 г.
Финансов отчет към 30.06.2021 г.
Финансов отчет към 30.09.2021 г.
Финансов отчет към 31.12.2021 г.
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г. I-во полугодие
2017 г. II-ро полугодие
2018 г. I-ро полугодие
2018 г. II-ро полугодие
2019 г. I-ро полугодие
2019 г. II-ро полугодие
2020 г. I-ро полугодие
2020 г. II-ро полугодие
2021 г. I-ро полугодие
2021 г. II-ро полугодие
2022 г. 
2023 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

Придружително писмо към Приложение№1 /таблицата за постъпили ЗДОИ за
второ полугодие на 2020 г./

Заповед №РД-2/06.01.2021г. в едно със списък на категориите информация
и формите в които е достъпна по ДОИ.

Заповед №РД-3/07.01.2021г.

 

 

Отчети  за контролна дейност на   Д „НП Пирин“

Януари 2019 г.

Февруари 2019 г.

Март 2019 г.

Април 2019 г.

Май 2019 г.

Юни 2019 г.

Август 2019 г.

Септември 2019 г.

Октомври 2019 г.

Ноември 2019 г.

Декември 2019 г.

Януари 2020 г.

Февруари 2020 г.

Март 2020 г.

Април 2020 г.

Май 2020 г.

Юни 2020 г.

Юли 2020 г.

Август 2020 г.

Септември 2020 г.

Октомври 2020 г.

Ноември 2020 г.

Декември 2020 г.

Януари 2021 г.

Февруари 2021 г.

Март 2021 г.

Април 2021 г.

Май 2021 г.

Юни 2021 г.

Юли 2021 г.

Август 2021 г.

Септември 2021 г.

Октомври 2021 г.

Ноември 2021 г.

Декември 2021 г.

Януари 2022 г.

Февруари 2022 г.

Март 2022 г.

Април 2022 г.

Май 2022 г.

Юни 2022 г.

Юли 2022 г.

Август 2022 г.

Септември 2022 г.

Октомври 2022 г.

Ноември 2022 г.

Декември 2022 г.

Януари 2023 г.

Февруари 2023 г.

Март 2023 г.

Май 2023 г.

Септември 2023 г.

Октомври 2023 г.

Ноември 2023 г.

Декември 2023 г.

Януари 2024 г.

Февруари 2023 г.

Март 2024 г.

Април 2024 г.

Отчети за постъпили сигнали за корупция и конфликт на интереси

II – 2019 г.

III – 2019 г.

IV – 2019 г.

I – 2020 г.

II – 2020 г.

III-IV – 2020 г.

I – 2020 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Дирекция НП „Пирин“  и форматите, в които е достъпна

 2019 г.

2020 г.

2021 г.-1

2021 г.-2

2022 г.-1

2022 г.-2

2023  г.-1

2023  г.-2