Проект на План за паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“

Тук можете да се запознаете със заповедта за откриване на общ административен акт „Проект на План за паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин““

Тук можете да се запознаете с „Проектa на план за паша и ползването на сено на територията на Национален парк “Пирин” за 2019 г.“

Тук можете да се запознаете с „Проектa на инструкция за реда и начина на подаване на заявления  и издаване на разрешителни за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП „ПИРИН” за 2019 г.“