Утвърден е Годишен план за паша на домашни животни и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“ за 2024 г.

Съобщение

До всички заинтересовани страни!
Уважаеми дами и господа,
уведомяваме ви, че със Заповед № РД-56/23.05.2024 г. на директора на
Дирекция „НП Пирин“ е утвърден Годишния план за паша на домашни животни
и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“ за 2024
г., с който можете да се запознаете тук.