Отбелязваме Световния ден на влажните зони – 2 февруари

На 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони. Тази година, темата на събитието е „Влажните зони и човешкото благосъстояние“.

 

Темата цели да подчертае, че всички аспекти на човешкото благосъстояние са свързани със състоянието на влажните зони по света. Хората черпят подкрепа, вдъхновение и устойчивост от тези уникални екосистеми, които си струва да опазим и подобрим тяхното природозащитно състояние.

 

Влажните зони са екосистеми, където водата е основния фактор, който контролира околната среда, растителния и животински свят. В момента те заемат приблизително 6% от сушата на Земята. Влажните зони могат да бъдат солени или пресни, вътрешни или брегови, естествени или направени от човека, постоянни или временни, стоящи или течащи.

 

Влажни зони с прясна вода са реки, езера, водоеми, торфища, блата, тресавища.

Влажни зони със солена вода са устиета, мъдени плажове, блата, мангрови гори, лагуни, коралови рифове.

Направени от човека влажни зони са язовири, оризови полета, солници.

 

Сега се запитайте: Коя е най-близката до вас влажна зона и какво можете да направите за нея?