Покана за участие в процедура за възлагане чрез конкурс за извършване на туристически дейности и услуги

Тук можете да се запознаете с поканата за участие  в  процедура за възлагане чрез конкурс за извършване на туристически дейности и услуги в атракционно съоръжение „Пикника“, на територията на национален парк „ПИРИН“