Достъпът до Байкушевата мура е възстановен

  • Предстои да бъдат определени мерки за консервиране на вековното дърво

Екипът за обезопасяване и опазване на най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура, премахна днес пречупения клон. Компрометираният клон е отстранен без допълнителни наранявания по ствола на дървото. Той е поставен в устойчиво положение на земята в близост до дървото. С това безопасността на преминаващите туристи е осигурена и достъпът до вековното дърво е възстановен.

Припомняме, че през февруари служители от дирекцията на Национален парк „Пирин“ установиха, че един от клоните на Байкушевата мура се е пречупил частично. Беше приет план за действие за обезопасяване и опазване на вековното дърво. Привлечени бяха експерти от Института за гората – БАН, Лесотехнически университет, Лесозащитна станция – София и специалисти арбористи с доказан опит в обезопасяването на вековни дървета.

Специалистите са обследвали здравината и на останалите клони и цялостното състояние на вековното дърво. Използвана е специализирана апаратура от най-ново поколение – резистограф и томограф. Резултатите от изследването ще дадат представа за протичащите гнилостни процеси и какъв е относителният им дял.

Отрязани са и три дървесни шайби от премахнатия клон с цел да бъдат изследвани от експертите от Института за гората при БАН, Лесотехническия университет и Лесозащитната станция. Очаква се в резултат на изследванията да бъде определен с точност гъбният патоген, причиняващ гниене на Байкушевата мура, както и мерките за консервиране на дървото.