Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса на длъжност главен инспектор

Тук можете да се запознаете със списъкa на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса на длъжност: главен инспектор, специализирана администрация /дирекция „биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „контрол и охрана“/