Приключиха инициaтивите на Дирекция „Национален парк „Пирин” за отбелязване Световния ден на околната среда – 5 юни

Дирекция „Национален парк Пирин“ отбеляза Световния ден на околната среда с провеждането на инициативата „Зелена седмица“. От 1 до 9 юни в Посетителския информационен център в гр. Банско 1501 деца и 115 ръководители научиха повече за един от най-сериозните проблеми на нашата съвременост – замърсяването с пластмаса. Инициативата беше посветена на обучението на деца в основните принципи за намаляване на отпадъците от пластмаса, а именно: откажи, използвай повторно, ремонтирай, рециклирай (refuse, reduce, re-use, repair, recycle).

На 5 юни служители на Д „НП Пирин” участваха в празник за Световния ден на околната среда, организиран от Дирекция „Национален парк Рила“ и Регионален исторически музей – гр. Благоевград. Празникът се проведе в гр. Благоевград, където  институциите, ангажирани с опазването на околната среда в региона, предствиха пред деца, учители и гости на града работата си по забавен и интересен начин.