Съобщение за издаване на разрешителни за паша

Уведомявам всички заинтересовани лица, че от 09.06.2023 г. (петък) Дирекция „Национален парк Пирин” започва издаване на разрешителни за паша на територията на Парка съгласно Заповед №  РД-50 / 08.06.2023 г. на Директора на Дирекция „НП Пирин“. Разрешителните за паша ще се издават в Дирекция „Национален парк Пирин“, гр. Банско, ул. България №4.

За удобство на ползвателите от парков участък „Каменица“ разрешителни за паша ще се издават на 12 юни и 13 юни (понеделник и вторник) от 10:00 до 14:00 часа в Посетителския информационен център в гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров“ № 26 .

На ползвателите от парков участък „Синаница“ разрешителни за паша ще се издават на 12 юни и 13 юни (понеделник и вторник) от 14:30 до 16:30 часа в КИП – Кресна, гр. Кресна, ул. Македония №194 А.

Съгласно т.IV.3.3. от Годишния план за паша за 2023 г. разрешителното за паша се издава след заплащане на съответната такса и предоставяне на оригинален банков документ.

 

РОСЕН БАНЕНСКИ

Директор Дирекция „Национален парк Пирин“