Съобщение

Уведомявам всички заинтересовани лица, че Дирекция „Национален парк Пирин” започва приема на заявления за паша на територията на Парка в срок от 18 април до 28 април 2023 г.

Образец на заявление и указание за попълване могат да се получат в офисите на Дирекция „Национален парк Пирин“. Заявлението може да бъде изтеглено и от интернет страницата на Парка: www.pirin.bg
Заявления ще се приемат в Централния офис на Дирекция „Национален парк Пирин” в гр. Банско, ул. “България” № 4, по електронен път на e-mail: dnp@pirin.bg или чрез ССЕВ (Система за сигурно електронно връчване).
За удобство на ползвателите на 18 април (вторник) заявления за паша за парковите участъци „Каменица“ и „Синаница“ ще се приемат в Посетителския информационен център в гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров“ № 26.

Телефони за контакт на парковите офиси:
Д ”НП Пирин”– тел.: 0898 779943

ПУ“Вихрен” – тел.: 0899 866 402

ПУ“Безбог” – тел.: 0899 866 410

ПУ“Синаница” – тел.: 0899 866 430

ПУ“Каменица”– тел.:0899 866 423

РОСЕН БАНЕНСКИ
Директор Дирекция „Национален парк Пирин“