Дирекция “Национален парк Пирин” временно ограничава достъпа на туристи до най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура

Служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ са установили, че вследствие на метеорологичните условия един от най-ниско разположените клони на вековното дърво се е пречупил частично. Съществува опасност от пълно пречупване и свличане на компрометираната част върху дървената стълба, осигуряваща достъп на туристите до дървото.

С цел осигуряване на безопасност Дирекция „НП Пирин” временно ограничава достъпа на туристи до Байкушевата мура. Информация за опасността на български и английски език е поставена на видно място преди достъпа до дървото.

За ситуацията са уведомени компетентните звена в БАН и Лесотехническия университет.