Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжност „младши експерт“ в специализирана администрация /дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“

Начална дата
30 ноември 2022
Крайна дата
30 ноември 2022 | 12:17 ч.

 

След проведеното интервю и въз основа на резултатите от проведения писмен тест на явилите се кандидати за заемане на длъжността „младши експерт“ в Специализирана администрация /Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ към Дирекция “Национален парк Пирин”, комисията определи окончателните резултати на кандидатите и класира както следва:

– на първо място – ЙОАНА ДУНДОВА

 

               

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  

                                                                                                            /П/