Опресняване на маркировка на пътеки в резерват „Тисата”.

Служители на Дирекция„Национален парк Пирин” почистиха от храсти и опресниха лентовата маркировка на пътека за посетители в резерват „Тисата”.

        Пътеката м. Габровица- м. Църквището- м. Топаловото е една от двете регламентирани със заповед № РД – 239/18.04.2006 г. на министъра на околната среда и водите пътеки в резерват „Тисата”. Тя се намира в западния сектор на резервата и е част от маршрут с. Горна Брезница- м. Църквището – м. Габровица, използван в миналото по-активно от местното население за достъп до имоти по поречието на река  Струма.
        Можете да се разходите по пътеката, като се отклоните по малкия тесен път срещу отбивката за с. Ощава на пътя София – Кресна. Ще познаете, че сте на „Правилния път” по близкото информационно табло, даващо информация за резервата и действащи норми и режими на територията му. Стигайки до близкия пчелин, поемете на запад.  След краткото изкачване по горския път, ще достигнете и до границата на резервата.  Следвайки пътеката, маркирана с жълто-бяла лентова маркировка, ще можете да се насладите на гледката къмдефилето на р. Струма и западните склонове на Пирин. Не пропускайте да обърнете внимание и на заобикалящата ви растителност. Дървовидната хвойна  от семейство кипарисови  е южен защитен терциерен реликт, който достига до 10-15 м. височина.

         Местните хора я наричат „тиса”, откъдето е произлязло името на резервата. Отделя фитонциди, които унищожават някои болестотворни вредители. Плодчетата и са сферични, с диаметър 1 см, синкаво-черни, покрити със синкав налеп. В „Тисата” ще видите също и типични за района субсредиземноморски видове- космат дъб, келяв габър, зимен дъб, мъждрян, черен бор, като и вечнозеления храст грипа, червената хойна, драка и храстова зайчина.В последните километри от пътеката отново ще се движите по горски път, достигащ до гр. Кресна.

        Дирекция „Национален парк Пирин” препоръчва, посещенията в резерват „Тисата” да бъдат планирани за месеците февруари и март. Времето е прекрасно за разходка, все още представителите на местната херпетофауна  са лениви и зимуват, а и имате възможността да се наследите на „Снежната корона” на Национален парк „Пирин” блестяща на изток.

Служители на Дирекция„Национален парк Пирин” почистиха от храсти и опресниха лентовата маркировка на пътека за посетители в резерват „Тисата”.

        Пътеката м. Габровица- м. Църквището- м. Топаловото е една от двете регламентирани със заповед № РД – 239/18.04.2006 г. на министъра на околната среда и водите пътеки в резерват „Тисата”. Тя се намира в западния сектор на резервата и е част от маршрут с. Горна Брезница- м. Църквището – м. Габровица, използван в миналото по-активно от местното население за достъп до имоти по поречието на река  Струма.
        Можете да се разходите по пътеката, като се отклоните по малкия тесен път срещу отбивката за с. Ощава на пътя София – Кресна. Ще познаете, че сте на „Правилния път” по близкото информационно табло, даващо информация за резервата и действащи норми и режими на територията му. Стигайки до близкия пчелин, поемете на запад.  След краткото изкачване по горския път, ще достигнете и до границата на резервата.  Следвайки пътеката, маркирана с жълто-бяла лентова маркировка, ще можете да се насладите на гледката къмдефилето на р. Струма и западните склонове на Пирин. Не пропускайте да обърнете внимание и на заобикалящата ви растителност. Дървовидната хвойна  от семейство кипарисови  е южен защитен терциерен реликт, който достига до 10-15 м. височина.

         Местните хора я наричат „тиса”, откъдето е произлязло името на резервата. Отделя фитонциди, които унищожават някои болестотворни вредители. Плодчетата и са сферични, с диаметър 1 см, синкаво-черни, покрити със синкав налеп. В „Тисата” ще видите също и типични за района субсредиземноморски видове- космат дъб, келяв габър, зимен дъб, мъждрян, черен бор, като и вечнозеления храст грипа, червената хойна, драка и храстова зайчина.В последните километри от пътеката отново ще се движите по горски път, достигащ до гр. Кресна.

        Дирекция „Национален парк Пирин” препоръчва, посещенията в резерват „Тисата” да бъдат планирани за месеците февруари и март. Времето е прекрасно за разходка, все още представителите на местната херпетофауна  са лениви и зимуват, а и имате възможността да се наследите на „Снежната корона” на Национален парк „Пирин” блестяща на изток.