Служители на Национален парк „Пирин” участваха в среща по пилотен проект за изследване на пеперуди в България

На 19.07.2020 г. в Посетителския информационен център на Национален парк „Пирин” в гр. Банско се проведе среща по пилотен проект ABLE (Assessing ButterfLies in Europe), финансиран от Дирекцията по околната среда на Европейския съюз. Проектът беше представен от Здравко Колев, биолог и национален координатор на българската мрежа за мониторинг на пеперуди. Беше представена накратко и богатата фауна на дневните пеперуди в Национален парк „Пирин“, включваща голям брой реликтни и ендемични видове

Проектът ABLE има за цел разширяване на обхвата на националната мрежа за доброволчески мониторинг на пеперуди в България и повишаване на нейната представителност, а срещата – да стартира обучение за повишаване експертните умения и оперативния капацитет на персонала на националния парк.

Опитът на партньорите по проекта, напреднали по отношение на участието на гражданското общество в активното опознаване на природата, показва категорично, че включването на национални паркове от държави в ЕС (например Испания и Италия) в европейската мрежа за мониторинг на пеперуди се оказва един от най-ефективните и взаимно полезни начини за разширяване на мониторинга на тази чувствителна към промените на околната среда група организми. Така събираните данни вече служат за формулиране на политики по опазването на околната среда и застрашените местообитания, както на национално, така и на общностно ниво, като в близкото бъдеще значението на мрежата за доброволчески мониторинг в този план се очаква да нарасне още повече.

Като популярни и обичани обекти на живата природа пеперудите могат да засилят интереса на хората към по-задълбочено опознаване на нашата природа, както и към по-активно посещаване на нашите национални паркове, където видовият състав на дневните пеперуди е много висок и се съчетава с едни от най-атрактивните и добре запазени местообитания у нас.