Указания при посещения на територията на Национален парк „Пирин“

На основание Заповед №РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Писмо № 29- 00-4/01.05.2020 г. на Областен управител – област Благоевград, за организация на посещенията на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и др. обособени места с паркова среда, извън населените места, на територията на общините е задължително спазването на следните правила:

  1. Да се спазва дистанция от минимум 2.5 метра от други семейства.
  2. При разговори с други хора, поставяйте маска или шал.
  3. Да не се използват за пребиваване кътовете за отдих (беседки, навеси, маси, пейки, огнища, чешми) и погледни места, както и да не се допуска събирането на компании и групи от туристи.
  4. Да не се използват лифтове и да не се извършват посещения на хижи и други туристически обекти.
  5. Да се използват за посещения само входно-изходните пунктове и определените маркирани туристически маршрути.

При посещения да се спазват стриктно установените режими , норми и правила за поведение в Национален парк „Пирин“.

Пълният текст на Заповедта на Министъра на здравеопазването може да намерите тук.

Пълният текст на Писмото на Областен управител – област Благоевград може да намерите тук

 При нужда от помощ, позвънете на 112.

 

Благодарим Ви, че спазвате правилата!