Дирекция „Национален парк Пирин” отбелязва 25 години от създаването на резерват „Юлен”

Дирекция „Национален парк Пирин” ще отбележи 25-ата годишнина от създаването на резерват „Юлен” с поход до връх Полежан. На 26 август (понеделник) паркови служители заедно с деца от клуб „Пирински стражи” към Трето ОУ „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев ще се опитат да покорят един от петте най-високи върхове в  Пирин  – връх Полежан (2851 м. н.в), намиращ се в резервата.

Резерват „Юлен“ е обявен със заповед № РД-223 от 26.08.1994 г. на Министерството на околната среда. Площта на резервата е 3156,2 ха, разположени между 1650 м н.в. –  2851 м н. в. Целта на природния обект е да се запазят без човешка намеса образци от горски, субалпийски и алпийски екосистеми върху силикатна скална основа и находища на редки, застрашени и местни ендемични (обитаващи само определена територия) животински и растителни видове.