Гости от Република Македония

   Директорът на Национален парк “Пирин”, Росен Баненски посрещна гости от Република Македония. Самир Айдини –директор на Национален парк “Маврово” и паркови експерти посетиха Информационният център на НП “Пирин” по време на визитaта си в България. Целта на днешната опознавателна среща бе евентуално бъдещо сътрудничество за обмяна на добри практики между двата национални парка.

   Национален парк Маврово се намира в северозападните части на Македония, община Маврово и Ростуша, в района на Мавровското езеро и горното и долното течение на река Радика, известни като Горна и Долна река.Голяма част от парка обхващат планините Кораб,  Дешат, югозападните краища на Шар планина, по-големият дял от Бистра и северните дялове на Кърчин. Там се намират 52 планински върха с височина над 2000 m надморска височина.Най-известен от тях е връх Голем Кораб, който е най-високия в Република Македония.

   Национален парк Маврово e основан през  1949 г. Той е най-големия национален парк в Република Македония с площ 73 088 хектара.