Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’, Дирекция ‘’Национален парк Пирин’, с място на работа Парков офис – Сандански,

 

дирекция  “Контрол и охрана“,  към Дирекция “Национален парк  Пирин“

» Read more

Конкурс „През девет планини в десета“

    Присъствието на Национален парк „Пирин” в Списъка на световното културно и природно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на природния обект, който заслужава да бъде съхранен в полза на цялото човечество! Ръководството на Националния парк разчита изцяло на това, посетителите да осъзнават собствената си отговорност към опазването на територията, да се отнасят с уважение към природата и да поддържат адекватно поведение в границите на защитената зона.

» Read more

Съобщение

Уважаеми туристи,

Дирекция НП „Пирин“ Ви уведомява , че бе извършен ремонт на повредени крепежни елементи , по обезопасителен парапет на пътеката от връх „Вихрен“ към „Казаните“ и по обезопасителен парапет в м.“ Кончето“.

» Read more

Важно съобщение

Уважаеми туристи,

Дирекция  НП „Пирин“ Ви уведомява , че част от крепежните елементи по обезопасителен парапет на пътеката от връх „Вихрен“ към „Казаните“ , липсват!

Бъдете внимателни! ДНП „Пирин“ ще предприеме незабавни мерки за своевременно обезопасяване на участъка.

При констатиране на нередности свързани с маркировка на пътеките , състояние на обезопасени участъци и други, моля своевременно да ни  сигнализирате .

1 53 54 55 56 57