Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността директор на дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“

След проведеното интервю и въз основа на резултатите от защитата на концепция за стратегическо управление на явилите се кандидати за заемане на длъжността директор на  дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“  към Дирекция „Национален парк Пирин“, комисията определи окончателните резултати на кандидатите и ги класира както следва:

– на първо място – Иван Димитров Ваканчин

– на второ място – Райка Георгиева Ламбрева

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

/П/