Класиране от проведеното интервю за заемане на длъжностите:

  1. главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Синаница“, (гр. Кресна, ул. „Македония“ № 194)
  2. главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Каменица“, (гр. Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26)


След проведеното интервю  на явилите се кандидати за заемане на длъжностите:

  • главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Синаница“, (гр. Кресна, ул. „Македония“ № 194)
  • главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Каменица“, (гр. Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26)

към Дирекция “Национален парк Пирин”, комисията определи резултати на кандидатите и класира както следва, за длъжност:

– главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Синаница“ (гр.Кресна, ул. „Македония“ № 194) към Дирекция “Национален парк  Пирин“ – НЕДЯЛКО  ТРАЯНОВ

комисията не класира кандидат за длъжност:

– главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Каменица“, (гр. Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26) –тъй като единственият явил се за длъжността, ЛЮДМИЛ КОЦЕВ получи под необходимия минимален общ резултат на проведеното интервю, поради което се счита за некласиран.

     

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  

                                                                                                            /П/