Да изчистим България заедно

   Дирекция “Национален парк “Пирин” подкрепя инициативата за национално почистване на България и организира почистване на подходите към защитената територия, кътовете за отдих и част от туристическите пътеки в планината, в партньорство с туристически дружества, училища и неправителствени организации от прилежащите на парка общини. Приблизителен брой на доброволците 100 души.

   На 16 септември, всеки желаещ може да се включи в кампанията на следните места:

Парков участък „Вихрен“, гр. Банско – сборен пункт Посетителски информационен център на НП Пирин в гр. Банско, ул. Пирин №108, начален час 9.30.

Парков участък „Баюви дупки“, гр. Разлог – Сборни пунктове в местностите Бетоловото (началото на пътя за х. Яворов) и м. Кулиното (до чайната) , начален час 9.30.

   Парков участък „Безбог“, гр. Добринище – сборен пункт х. Безбог, начален час 9.30.

   Парков участък „Синаница“, гр. Кресна – сборен пункт на разклона за Стара Кресна, като ще почистват подходите към резерват „Тисата“, начален час 9.30.

   Парков участък „Каменица“, гр. Сандански – сборен пунк водохващанто в местността Мозговица, начален час 10.00.

   Освен инициативите на 16 септември, експерти към Дирекция „Национален парк Пирин“ съвместно с децата от туристически клуб „Пирински стражи“ към Трето основно училище „Братя Миладинови“ – гр. Гоце Делчев и техните родители ще почистят туристическите пътеки и района около Бъндеришките езера на 13 септември, като част от националната кампанията „Да изчистим България заедно“

   Също така експерти към Дирекция „Национален парк Пирин“ ще почистят туристическите пътеки и района около Попови езера, като част от националната кампанията „Да изчистим България заедно“

Проблемът с отпадъците в планината може да се реши само с промяна в отношението на хората към околната среда. “Отпадъците – в раницата!” това е успешното решение!

    За контакти и необходимост от пояснения тел. 0884 323 245 – инж. Николина Ангелинина – ст. експерт към Д „БППП“, ел. поща: pirin_np@abv.bg и angelinina@pirin.bg.