Профил на купувача

Вътрешни правила

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки

 

ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 01.10.2018 г.  СА ПУБЛИКУВАНИ ТУК                 

Обществените поръчки преди 01.10.2018 г. са публикувани по-долу:

Открити процедури
Публични покани
Архив обществени поръчки