План за управление на „Тисата“

Планът за управление на a езерват “ Тисата“

е разработен за целите на Дирекция на Национален парк „Пирин“

към Министерството на околната среда и водите

с финансовата помощ на

 

и е изпълнен от „Пи Ди Ем Сървисис” ООД

 

Можете да разгледате плана за управление тук.

Можете да „изтеглите“ свитъка карти към плана за управление от тук.