План за управление

Планът за управление на Национален парк „Пирин“
е разработен за целите на Дирекция на Национален парк „Пирин“
към Министерството на околната среда и водите
с финансовата помощ на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество
и изпълнен от Българска фондация „Биоразнообразие“.

Можете да разгледате плана за управление тук .

Можете да разгледате превода на плана за управление на английски език тук .

 

През 2008 година се проведе обсъждане на изпълнението на Плана за управление.
Можете да разгледате прегледа на изпълнението на плана за управление до 2008 г. от тук.

През 2013 година се проведе следващо обсъждане на изпълнението на Плана за управление.


Можете да разгледате прегледа на изпълнението на плана за управление до 2012 г. от тук.