Безбог

   Парков участък „Безбог“ включва част от резервата „Юлен“ с връх Полежан и циркуса на Полежанските езера.В Парковия участък са Безбожкото езеро, Поповото езеро (най-голямото по площ в Пирин ),циркусите Самодивки езера, Рибните езера, Кременските езера и Каменишки езера.
Офисът на парковия участък се намира в село Добринище.
Добринище е част от община Банско.Важни туристически обекти в него са църквата св. св. Петър и Павел (1835 г.) и добринишките минерални извори.
Седалковият лифт към хижа Безбог прави подхода към НП Пирин от изходен пункт Добринище екологосъобразен и приятен.
   В подножието на планината в село Добринище си пробива път нов поминък – селския
туризъм. Очаквания се възлагат и на зимните спортове и гости.Връщането славата на Добринище като балнеоложки център е реалност, която вече е осъзната.Необходима е инициативност и подкрепа.