Контакти


Разгледайте карта

Дирекция национален парк „Пирин“ 
2770 гр.Банско, ул. „България“ 4
тел.: 0749/88204, 0898 779942; факс: 0749/88202
e-mail : dnp@pirin.bg

 

Посетителски информационни центрове:

2770 гр. Банско, ул. „Пирин“ 104

тел.: 0884 323 245

 2800 Сандански, ул. „Никола Вапцаров“ 22

тел.: 0884484846 и 0898779942

 

Паркови участъци на Д „НП Пирин“

ПУ ”Вихрен” – гр. Банско, ул.“Пирин“ №108, тел.: 0899 866 402

ПУ ”Баюви дупки ” – гр. Разлог , пл.“15.IX.1903″ №12, тел.: 0899 866 404

ПУ ” Каменица“ и „Трите реки“– гр. Сандански , ул. „Никола Вапцаров“
№26, тел.: 0884 484 846

ПУ ”Синаница” – гр. Кресна, ул. „Македония“ № 194 , тел.: 0899 866 430

ПУ ”Безбог” – гр. Добринище, ул. „Търговска“ № 41 , тел.: 0899 866 410