Защита на личните данни

Тук можете да се запознаете с политика за защита на личните данни в Дирекция“Национален парк Пирин“

Тук може да се запознаете с  политиката за прозрачност относно обработването и защитата на личните данни в Дирекция „Национален Парк Пирин“