Планове и бюджет

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2017 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2018 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2019 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2020 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2021 г.

Бюджет на Д „НП Пирин“ за 2022 г.

Бюджет на Д“НП Пирин“ за 2023 г.

 

 Отчет-агрегирани показатели по месеци за 2023г.

 

Бюджет

 

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

 

СЕС-КСФ

Ноември 2023 г.

Декември 2023 г.

 

ДСД

Ноември 2023 г.

Декември 2023 г.

 

 

Тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на политиките и бюджетните
програми за 2023г.

 

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми към 30.06.2023 г.

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми към 30.09.2023 г.