Решение за изменение на плана за управление

Тук можете да разгледате Решение № 821 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на решение № 646 на министерския съвет от 2004 г. за приемане на плана за управление на националния парк „Пирин“ (дв, бр. 73 от 2004 г.)