Вихрен

Парков участък Вихрен е най- урбанизираната и най-достъпната част на Нацониалния парк „Пирин“.Участъкът е неразделно свързан с Банско, (където се намира и неговия офис) град с исторически, културни паметници и самобитност.Населението на Банско се отличава с инициативност и желание да постигнат икономически ползи от близостта си с Националния парк.     ПР Вихрен впечатлява с долините, чистите води и водопади – на р. Демяница и р. Бъндерица и циркусите на Василашките, Типицките езера, Дългото, Рибното, Хвойнато езеро и множество порти и превали.
Офисът на парковия участък се намира в гр. Банско.
Природната забележителност „Байкушевата мура“ е паметта и гордостта на НП „Пирин“.Възрастта и се определя на повече от 1300 години и е едно от най-старите дървета в България.
Обиколката на ствола е около 8 м с височина 22 м. Впечатляващият екгземпляр е от вида Черна мура (Pinus heldreichii)
Връх Вихрен, най-високият връх в Пирин (2915 м) се извисява над гр. Банско и винаги е привличал хората да го покоряват.