Проект, финансиран от ЮНЕСКО

    Дирекция „Национален парк Пирин” спечели и изпълнява дейности по проект, одобрен и финансиран от Юнеско – „Устойчиво управление на природните ресурси чрез насърчаване на устойчив туризъм в Национален парк „Пирин”. Осъществяването на настоящия проект е залегнало в Плана за управление на Парка, като цели опазване на природата и ландшафта, балансирано използване на рекреационните възможности и природните ресурси на територията, както и превръщане на защитената територия в социално-икономически фактор за регионално развитие.     Проектът е насочен главно към изготвяне на стратегия за насърчаване на устойчив туризъм, целяща ефективно управление на туристическия поток и опазване на природните ресурси в Националния парк. Основна задача на стратегията е да очертае насоките за развитие на местните общности, да повиши икономическите ползи за местното население от бизнес, свързан с планината и максимално щадящ природата, да постигне по-голяма продаваемост и по-висока цена на местни продукти и услуги чрез използване на международната ценност на Парка за привличане на туристи.

Оттук можете да разгледата „СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН” ,

презентация за „Стратегията“

и Папката, издадена по проекта.