Проект „Пожароизвестяване“

       Проект BG0033 „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез създаване на система за противопожарна защита и информационен център в Национален парк „Пирин”
Проектът „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез създаване на система за противопожарна защита и информационен център в Национален парк „Пирин”, на стойност 609 250 евро, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, навлезе в своята заключителна фаза.
Пожароизвестителна и наблюдателна система за горски пожари ще работи от края на месец април 2011 година на територията на Национален парк „Пирин”, парков район „Вихрен”, избран за пилотна зона поради своето стратегическо положение – в близост до Банско и резерватите, и голямото туристическо натоварване независимо от сезона.
Да наблюдават монтирането на специализираната техника и пускането на информационният център, разположен в Дирекцията на „Национален парк Пирин”, на посещение в парка са експертите от Норвегия Сигурд Оли Рууд и Сесилия Аурбаккен.
За времето на престоя си в България, експертите от Норвегия имаха възможност да се запознаят с дейността на ДНП „Пирин”, участваха в Работна среща в Министерство на земеделието и храните, както и споделиха своите впечатления за проекта на първия секретар на посолството на Кралство Норвегия – г-жа Дагфрид Йортхул и ръководителя на програма Финансов механизъм на ЕИП – г-жа Светла Семерджиева