Свързване на хората с природата

      „Свързване на хората с природата„ е темата на Световния ден на околната среда 2017 г., тема, която насочва вниманието и призовава да излезем сред природата, да оценим нейната красота и важност, и да защитим нашата обща планета Земя.

      Световният ден на околната среда е най-мащабното ежегодно събитие, посветено на защита на природата, което се провежда на 5 юни.

      Световният ден на околната среда е събитие за всеки човек, навсякъде по света. От своето честване, за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития, от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване на съществуващи гори.

      Тазгодишната тема приканва да помислим за това, че сме част от природата, и че тясно зависим от нея. Предизвикани сме да намерим забавни и вълнуващи начини да опознаем и оценим тази жизнено важна връзка с природата.

      По повод Деня на околната среда – 5 юни, Дирекция „Национален парк Пирин” съвместно с Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов” – гр. Банско организира спортен празник на територията на Национален парк „Пирин”. Учениците с профил „Планински водач”, направиха демонстрация по скално катерене по три от катерачните маршрути в м. Пещерите.

      С помощта и напътствията на учителите Тодор Атанасов и Христо Янчовичин, парковите експерти изпробваха своите възможности и сили по един от по-лесните турове.