Дирекция „НП Пирин“ проведе срещи с кандидат-ползватели на пасища

Във връзка с предстоящото издаване на Годишен план за паша на
територията на Национален парк „Пирин“ за 2024 г. Дирекция „НП Пирин“
проведе срещи с кандидат-ползватели на пасища на територията на парка.
Ползвателите бяха запознати със Становище по Екологична оценка N 5-4
/2023 г. относно Стратегическия план за развитие на земеделието и
селските райони за периода 2023 -2027 г. Бяха посочени новостите,
представени с новите нормативни разпоредби, които ще се отразят в
Годишния план за паша за 2024 г.