Днес отбелязваме 40 години от включването на Национален парк „Пирин“ в списъка на обектите на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО

Днес отбелязваме 40 години от включването на Национален парк „Пирин“ в списъка на обектите на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.

Дирекция „Национален парк Пирин“ организира изложба „40 години Национален парк „Пирин“, част от световното природно наследство на ЮНЕСКО“. Изложбата може да бъде разгледана всеки делничен ден в Посетителския център на НП „Пирин“ в Банско.

Поради своя неповторим природен комплекс на 9 декември 1983 г. Национален парк „Пирин” е включен в списъка на обектите на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.  С площ от близо 27 000 хa това са земи с надморска височина от 1008 м до 2914 м, включващи разнообразни планински ландшафти, глациални езера, водопади и пещери, покрити с вековни иглолистни гори.

През 2010 г. с решение на Комитета по световно наследство на ЮНЕСКО територията на обекта на световното наследство е разширена, като преобладаващата част от разширението представлява високопланинска територия, с над 2000 м надморска височина, включваща предимно алпийски ливади, скалисти сипеи и върхове. Понастоящем обектът на световното наследство включва територия с площ от приблизително 40 000 ха и обхваща цялата територия на Национален парк „Пирин”, с изключение на ски зоните над град Банско и град Добринище, определени като буферна зона на обекта на ЮНЕСКО.