Обществено обсъждане на план за управление на резерват „Тисата“