Служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ и доброволци загасиха пожар в защитената територия

Служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ и доброволци загасиха пожар в защитената територия вчера.

На 6 септември ползватели на пасища в парков участък Каменица подават сигнал за горящо дърво и околната тревна растителност в местността Овчарниците и предприемат незабавни действия. Благодарение на бързата реакция и техните усилия пожарът не се е разпространил значително преди пристигането на гасаческия екип от паркови служители.

При овладяването на огъня е използвана високо специализирана техника УТВ, която позволява на гасачите да достигнат бързо до трудно достъпни терени и да доставят необходимата вода за гасенето на огъня.

Навременните действия на гасачите предотврати разрастването на огъня и защити националния парк от възможни негативни последици.