Оглед на Байкушевата мура

Експерти започнаха огледа на Байкушевата мура

Днес на терен бяха извършени първите проучвателни работи по обезопасяване и опазване на Байкушевата мура във връзка с установеното пречупване на клона на дървото. Арбористи извършиха оглед на вековното дърво и близките дървета.

Разгледани бяха възможностите за използване на различни методи за обезопасяване на пречупения клон – повдигане и преместване с помощта на въжена система или укрепване на мястото на отчупване. Проверена беше здравината на клоните и дърветата, които ще бъдат използвани като контролни точки при преместването.

Експертите уточниха начина, по който по-детайлно да се обследва дървото. Анализът на резултатите от днешното предварително проучване ще даде ясна оценка на ситуацията и ще помогне за определянето на краен вариант за действие.

На 7 април министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова провери на място състоянието на най-старото иглолистно вековно дърво в България и разпореди да се пристъпи към конкретни действия за опазването на Байкушевата мура. Дирекция „Национален парк Пирин“ напомня, че достъпът на туристи до дървото остава ограничен до пълното обезопасяване на дървото.