Съобщение

Информираме всички заинтересовани лица, че на 18 април (вторник) от
10:00 часа в Посетителския информационен център на Национален парк
„Пирин“ в гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров“ 26 ще се проведе втора
информационна среща между между представители на Дирекция „Национален
парк Пирин“ и кандидат-ползватели на пасища на територията на Парка.