Министър Росица Карамфилова извърши проверка на резултатите на Байкушевата мура


Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди незабавно да се пристъпи към конкретни действия, за да бъде опазена и съхранена Байкушевата мура, след като провери днес на мястото на най-старото иглолистно вековно дърво в България.

Проверката е инициирана след сигнал от директора на парка Росен Баненски до ръководството на министерството, че е констатирано пречупване на клон на вековното дърво с диаметър около 40 см.

При посещението си министър Карамфилова заедно с екипи на Дирекция „Национална служба за защита на природата“, на Дирекция Национален парк (ДНП) „Пирин“, и експерти от Института по гората при БАН, Лесотехническия университет и Лесозащитна станция – София начертаха план за действие , според който ще бъдат извършени изследвания на цялостното състояние на дървото. След това учените следват да бъдат обосновани предложения за конкретни действия в краткосрочен и дългосрочен план.

Министър Карамфилова Карастърмфилова изрази категоричното си мнение, че е необходим детайлизиран план за действие за съхраняване на дървото, с конкретни срокове и отговори. “Учените следват да предложат вариант, по който да работим заедно. Вярвам, че с опита и научните знания ще помогнете за определяне на подхода за тази отговорната ситуация, в която се намираме”, каза тя, като акцентира и на необходимостта да се извърши редовен мониторинг на растежа на дървото.

Всеки процес трябва да бъде управляван, така че да има възможност за реакция. Не можем да си позволим да поемем дори и малък риск, когато говорим за опасението на такъв национален символ. Байкушевата мура е безценно природно богатство. Освен това е и най-посещаваният дендрологичен обект в страната”, добави министър Карамфилова.

Предстои да бъдат обследвани различни части от дървото, за да се проверят резултатите и на останалите клонове и цялостното му състояние. Първият скрийнинг ще даде представа относно протичащи гнилостни процеси и какъв е относителният им дял.

Байкушевата мура ще бъде изследвана със специализирана техника – томограф и резистограф, от специалисти със солиден опит в поддръжката на дървото, което ще даде отправна точка за последни действия за съхранение на дървото.

Най-старото иглолистно дърво ще може да бъде наблюдавано от туристите от разстояние, а достъпът ще остане ограничен, докато не бъдат предприети мерки, така че да се осигури пълна безопасност за посетителите.

Предвид значимостта на Байкушевата мура, за всяко предприятие по опазването на действието на дървото, обществеността ще бъде информирана.