Дирекция „Национален парк Пирин“ проведе информационна среща за кандидат-ползватели на пасища.

На 27 март 2023 г. от 13:00 часа в Посетителския информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр. Банско се проведе среща между представители на Дирекция „НП Пирин“ и кандидат-ползватели на пасища в Парка от общините Банско, Гоце Делчев и Разлог.

На срещата бе оповестен проектът на Годишен план за паша и ползването на сено на територията на НП „Пирин“ през 2023 г. Бяха представени подробности по предвидените за 2023 г. ползвания на пасищни ресурси, като беше поставен акцент на промените спрямо предходни години.