Служители на Д “НП Пирин” се включиха в почистване на отпадъци по р. Струма

Служители на Дирекция “Национален парк Пирин” се включиха в инициатива
за почистване на отпадъци от пътни отбивки по течението на р. Струма,
част от инициативи на БДЗБР за 2023 г., с мото “С мисъл за утре”. Беше
почистен подходът към резерват “Тисата”