Наградени победители

Наградиха победителите в конкурса „Създайте, за да разберете рециклирането” по Програма Младежи за околна среда

На 16-ти ноември 2022 година в СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ в гр. Разлог бяха връчени наградите на победителите от конкурс на тема „Създайте, за да разберете рециклирането“.

Конкурсът е част от Програма Младежи на околна среда на Министерство на околната среда и водите и беше реализиран от ДНП Пирин, Рилски център за научни изследвания и СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ в гр. Разлог.

Общо дванадесет творби, направени от рециклирани или естествени материали, бяха представени от ученици от 5-ти до 11-ти клас.

Освен с творчески умения участниците се изявиха и с немалко оригиналност на творбите, което затрудни журито при класирането им. Поради тази причина, първа награда беше поделена поравно между Ясен Стоянов и Михаил Стоянов, които получиха плакет и парична награда за бижута, изработени от стъкло.

Второ място беше присъдено на Виктория Коцакова от 11-ти клас, за декоративен макет от естествени материали, която получи плакет и комплект за рисуване.

А Сияна Юрукова от 9-ти клас беше класирана на трето място и получи плакет за оригинална декорация, изработена от отпадъчни материали.

Всички участници в конкурса получиха грамоти.

Журито на конкурса беше д-р Георги Бойков, председател на управителния съвет на Рилски център за научни изследвания, г-жа Павлина Доневичина, завеждаща отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ в ДНП Пирин и г-жа Росица Тумбева, директор на СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, които връчиха и наградите и грамотите на участниците.

Инициатива „Интерактивно образование на младежи за устойчиво развитие и опазване на природата“ се изпълнява от Рилски център за научни изследвания по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от ДНП Пирин.